• Aktualnie prowadzone kursy:
  1. Web scale data mining and processing
  2. Computer modeling
  3. Neural networks
  4. Multi-objective optimization and multiple criteria decision making
  5. Advanced data analysis software development with R
  6. Mining massive datasets
  7. Specification and verification of multi-agent systems
  8. Introduction to model checking

  Przejdź

 • Ostatnio dodane materiały:
  04-02-2015
  Materiały dydaktyczne - Sem V Rok III
  13-01-2015
  Mathematical and computer modeling of non-linear biosystems Part II - prof Urszula Foryś
  04-12-2014
  Mathematical and computer modeling of non-linear biosystems Part II - prof Urszula Foryś
  21-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski
  21-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski
  12-11-2014
  Mathematical and computer modeling of non-linear biosystems Part II - prof Urszula Foryś
  07-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski
  03-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski

Nagroda dla Pana Jana Laska - "Tagging Firefighter Activities at a Fire Scene"

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu analizy danych "Tagging Firefighter Activities at a Fire Scene" (https://knowledgepit.fedcsis.org/contest/view.php?id=106) I-szą nagrodę otrzymał Pan Jan Lasek.

Konkurs był organizowany przez Uniwersytet Warszawski oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Zadaniem było opracowanie modelu do etykietowania czynności wykonywanej przez strażaka na podstawie 2 sekundowych zapisów z akcelerometru i żyroskopu przymocowanych do ciała osoby.

Pan Hubert Szymanowski i Pani Agnieszka Prochenka otrzymali nagrody na XL Konferencji Statystyka Matematyczna

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu dla młodych statystyków, na najlepszą prezentację referatu podczas XL Konferencji Statystyka Matematyczna I-szą nagrodę przyznano Panu Hubertowi Szymanowskiemu za przedstawienie referatu pt. „Zgodność selekcji Uogólnionego Kryterium Informacyjnego dla wysokowymiarowej regresji logistycznej”

II nagroda za najlepszą prezentację referatu podczas XL Konferencji Statystyka Matematyczna została przyznana Pani Agnieszce Prochence za przedstawienie referatu pt. „Modelowanie wieku pacjentów za pomocą częstości metylacji cytozyny w DNA - wyniki na podstawie danych z sekwencjonowania nowej generacji”.

Paweł Urbański na TEDxWarsawPresidentialPalace

Uprzejmie informujemy że 29 maja 2014 pan Paweł Urbański w Pałacu Prezydenckim (zaraz po wystąpieniu Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego) otworzy TEDxWarsawPresidentialPalace, który jest lokalnym, niezależnie organizowanym wydarzeniem TEDx.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostepne są pod adresem: http://tedxwarsawpresidentialpalace.com/

Pan Leszek Pstraś otrzymał nagodę w konferencji "BioMedTech Silesia 2014"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.05.2014 nasz doktorant, Pan Leszek Pstraś brał udział w XI konferencji naukowej "BioMedTech Silesia 2014" organizowanej przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Za przedstawiony referat pt. "Modelowanie układu sercowo-naczyniowego w dializoterapii" otrzymał nagrodę w konkursie prac w sesji doktoranckiej (IV miejsce).

Strona www konferencji: http://www.biomedtech.eu

Serdecznie gratulujemy !!!

Obrona pracy doktorskiej ISD PAN - Paweł Teisseyre

Paweł Teisseyre dnia 23 pażdziernika 2013 obronił pracę doktorską pod tytułem "On some methods of model selection for linear nad logistic regression". Promotorem rozprawy był prof. Jan Mielniczuk (IPIPAN, Warszawa) a recenzentami prof. Teresa Ledwina (IMPAN, Wrocław) i prof. Jacek Koronacki (IPIPAN, Warszawa).

Rozprawa dotyczyła metod wyboru zmiennych w modelach regresji liniowej i logistycznej. W pracy zaprezentowano nowe kryteria i algorytmy wyboru zmiennych dla sytuacji dużego wymiaru przestrzeni cech oraz złej specyfikacji modelu.

Gratulujemy

 • footer
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego