• stypendia01

Program stypendialny - Wzory dokumentów

Dla profesorów wizytujących:

Wniosek do Komisji Konkursowej w sprawie przyznania stypendium naukowego dla profesora wizytującego
Data 2015-05-05 Język  Polish Wielkość 121.15 KB Download 365
Report on a visiting professor’s work
Data 2015-05-05 Język  English Wielkość 138.5 KB Download 414
Sprawozdanie - Profesor wizytujący - Wzór
Data 2015-05-05 Język  Polish Wielkość 140.5 KB Download 436
ICS PAS - Visiting Professor - Application
Data 2015-05-05 Język  English Wielkość 122.08 KB Download 387

Dla doktorantów:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Data 2014-03-04 Język  Polish Wielkość 136.5 KB Download 689
Wniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych
Data 2014-03-04 Język  Polish Wielkość 134.5 KB Download 659
Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce
Data 2014-03-04 Język  Polish Wielkość 128 KB Download 759
Karta osiągnięć doktoranta do wniosku o stypendium
Data 2014-03-04 Język  Polish Wielkość 165 KB Download 744
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Data 2014-02-18 Wielkość 434.84 KB Download 749

Dla młodych doktorów:

Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla postdoków
Data 2014-03-04 Język  Polish Wielkość 136 KB Download 787

DrukujEmail

  • footer
    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego