• stypendia01

Program stypendialny - dla młodych doktorów

Na każdy rok kalendarzowy do końca 2015 mamy przewidziane od 90 do 96 osobomiesięcy, płatne 3 500 PLN netto co miesiąc. Stypendia są przyznawane młodym doktorom, którzy nie ukończyli 35 roku życia, prowadzącym prace badawcze w zakresie tematyki projektu: Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania pod kierunkiem pracownika naukowego, związanego zawodowo z jednym z 3 instytutów biorących udział w projekcie(IPI PAN, IBS PAN, IBiIB PAN).

Stypendia są udzielane na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 9 miesięcy. Stypendium powinno być zakończone publikacją w jakimś czasopiśmie naukowym.

Stypendia są przyznawane po zatwierdzeniu przez Komisję zbierającą się co kilka tygodni, złożonego wniosku o stypendium wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Stypendia są wypłacane z dołu w systemie miesięcznym, zaś sprawozdania z pracy badawczej są składane po upływie 3 miesięcy z ewentualnym wnioskiem o przedłużenie.

Warunki rekrutacji

Pobierz wzory dokumentów

DrukujEmail

  • footer
    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego